ARZ NEDİR

Arz Nedir? :Piyasaya bir bedel karşılında satılmak üzere mal veya hizmet sunmaya arz denir. Mal ya da hizmetin satış bedeli o mal ya da hizmetin fiyatını oluşturur.

Ekonomide Arz Nedir?

Fiyat mekanizmasında arz olmadan mekanizma işlemez. Eğer talep bir makasın birinci kanadına benzetilirse, arz da ikinci kanadıdır. Nasıl tek kanatlı makas olmuyorsa, sadece talep veya sadece arzdan oluşan bir piyasada düşünülemez.

Arzın tanımını iki başlıkla tanımlayabiliriz. Bunlar ; belirli bir fiyattan arz ve çizelge anlamında arz olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlarıda açıklayalım.

Arz Nedir

Arz Nedir

  1. Belirli Bir Fiyattan Arz : Belirli bir piyasada, belirli bir anda, belirli bir fiyattan satılmak üzere piyasaya sunulan mal ya da hizmet miktarına belirli bir fiyattan arz denir.

Örneğin ; Trabzon piyasasında hamsinin kilosu 2 TL iken bir günde satılmak üzere balıkçılar piyasaya 5 ton balık arz etmişlerdir, denildiğinde belirli bir fiyattan arzdan bahsedilmiş olur.

2. Çizelge Anlamında Arz : Belirli bir piyasada, gün, hafta, ay, yıl gibi belirli bir zaman aralığında fiyat dışındaki faktörler değişmemek kaydıyla çeşitli fiyatlardan satılmak üzere piyasaya konulan mal ve hizmet miktarına çizelge anlamında arz denir.

İktisadi analizlerde çizelge anlamında arz kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir