İşletme Nedir – Amaçları Nelerdir?

Var olan varlıklardan yine bir mal veya hizmet üreten ya da üretilmiş mal veya hizmetleri alıp üzerine bir kar ekleyerek satan kuruluşlardır.

  • Mal ve hizmet üretilen yer. ( Üretim İşletmesi)dir.
  • Üretilmiş mal ve hizmeti alıp üzerine kar ekleyerek satan yer. ( Ticaret İşletmesi)dir.

Mal Nedir ?

Elle tutulabilen, gözle görülebilen faydasında istifade edilen somut şeylerdir.

Hizmet Nedir ?

Elle tutulmayan, gözle görülmeyen ancak faydasından istifade edilen soyut şeylerdir.

İşletme İle İlgili Genel Bilgiler

İşletme insanların gereksinimlerini karşılamak amacı ile hammadde, personel ve sermaye gibi üretim faktörlerinin bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal veya hizmet üreten veya pazarlayan iktisat varlık veya birim olarak nitelendirilir.

İşletmenin Amaçları 

Genel Amaçlar

  • Kar etmek,
  • Topluma hizmet etmek,
  • İşletmenin sürekliliğini sağlamak.

Özel Amaçlar

  • Tüketicilere daha kaliteli ve daha ucuz mal veya hizmet sunmak,
  • Çalışanlara daha iyi şartlarda istihdam sağlamak,
  • Çalışanları eğitmek ve nitelikli yönetici yetiştirmek,
  • Yeni düşünce veya ürünlerin üretilmesinde olanak sağlamak şeklinde sıralanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir