Kategori: MİKRO EKONOMİ

Mikro Nedir ? : Kişinin, firmanın, tek tek kurumların davranışlarını, yaklaşımlarını inceleyen ekonomi dalıdır.

ARZ NEDİR

Arz Nedir? :Piyasaya bir bedel karşılında satılmak üzere mal veya hizmet sunmaya arz denir. Mal ya da hizmetin satış bedeli o mal ya da hizmetin fiyatını oluşturur.

Arz Çizelgesi

Bir mal veya hizmet için olabilecek çeşitli fiyatlar bir sutuna, her fiyatın karşısına ise o fiyattan üreticilerin satmak istedikleri miktarlar yazılarak ” ARZ ÇİZELGESİ “elde edilir.