MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Muhasebenin temel kavramları muhasebe kavramlarının, muhasebe ilkelerinin, muhasebe uygulamalarının dayanağını oluşturan evrensel düşüncelerdir.

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Muhasebenin temel kavramlarını sırasıyla kısaca özetleyelim.

İşletmenin Sürekliliği Kavramı

Belirli bir amaç yada süre için dışında kurulan işletmelerin sonsuz ve sınırsız sayılırlar. İşletmelerin sonsuza kadar sürdüreceği ve işletme hayatının sahip ortak yada asırların yaşam sürelerinden bağlı olmadığı ve işletmenin tasvirleri amacı ile kurumadığı var sayılır.

Dönemsellik Kavramı

İşletmelerin sonsuz yaşam sürelerinin sınırlı uzaklıkta belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarını diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder. Faliyet ömrü 1 yıldır.

Tutarlık Kavramı

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirmemesi gerektiğini ifade eder.

İhtiyatlılık Kavramı

İşletmenin ilerleyen dönemlerde karşılaşabileceği risk ve belirsizliklere karşı önlem almasıdır. Ör/ : İşletmeler,muhtemel giderler,zararlar ve borçlar için karşılıklı ayrılırlar.

İhtiyat Dikkat Demektir..

Tam Açıklama Kavramı

Maliyet tabloların yöneticilerin kararlarına yardımcı olabilecek ölçüde yterli açık anşlaşılabilir olması.

Önemlilik Kavramı

Önemli hesap kalemleri finansal olayların ve diğer hususlar işletmede alınan kararları etkileyecek düzeyde ise mali tablolarda yer alması zorunludur.

Sosyal Sorumluluk Kavramı

Yöneticilerin görevlerini objektif ve yansıt bir şekilde yapmasıdır. İşletme ve muhasebe biliminin yöneticileri muhasebe bilgilerini gerçeğe uygun doğru olarak hazırlayıp ilgililerin kullanımına sunmalarıdır.

Tarafsızlık Kavramı

Muhasebe Kayıtlarının usulüne uygun hazırlanmış objektif belgelere yansımasıdır.Aynı zamanda muhasebe bilgileri mali tablolara herkezin faydalanacağı şekil ve içerikli yansıtılmasıdır.

Özün Önceliği Kavramı

İşletmelerin hukuki biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gerekir. Örneğin: İleri tarihli bir çek alınan, çek olarak dönen varlık gurubuna kaydedilirken muhasebe açısından vadeli bir alacaklıdır.

Kişilik Kavramı

İşletmenin sahip ve ortaklarından, yöneticilerden, personellerden ayrı bi kişiliğe sahip olduğu ve işletmelerin bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini vurgular.

Para Ölçüsü Kavramı

İşlemlerin Kaydedilmesinde kullanacağı ortak ölçü paradır.

Maliyet Esası Kavramı

Değerleme yapılırken en düşük olan mal ele alınır.

Muhasebenin kavramları konumuzun sonuna geldik bize destek olmak için konumuzla alakalı yorumlar yapabilirsiniz muhasebe konularımıza devam edeceğiz. Eksiksiz ve muhasebenin bütün bölümlerini güncelleyerek paylaşmaya devam edeceğiz teşekkür ederiz..

Muhasebe türleri konumuzuda okumak istermisin?

Aşağıdaki Konularda İlgini Çekebilir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir